Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania, wysokości i wypłaty diet dla radnych.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 10:41:00.
 Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chotcza.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 10:47:51.
 Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:10:28.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/18

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:12:35.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/18

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:14:00.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/9/18

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:15:30.
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/9/18

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:16:28.
 Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019r.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:23:37.
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
 

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:18:41 | Data modyfikacji: 2018-12-11 09:58:50.
 Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019r.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:27:31.
 Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy w Chotczy z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:36:47.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/18

Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:38:52.

Zobacz:
 Sesja 40 .  Sesja 41 .  Sesja 42 .  Sesja 43 .  Sesja 44 .  Sesja 45 .  Sesja 46 .  Sesja 48 .  Sesja 47 .  Sesja 49 .  Sesja 50 .  Sesja 51 .  Sesja 1 .  Sesja 2 .  Sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:38:52
Opublikowane przez: Justyna Gregorczyk