Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
11 stycznia 2019 r.w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/26/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 11 stycznia 2019 roku

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:38:28.

Zobacz:
 Sesja 4 .  Sesja 5.  .  Sesja 6. .  Sesja 7. .  Sesja 8. .  Sesja 9 .  Sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-14 10:38:28
Opublikowane przez: Edyta Gajek