Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2019 Nr
III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr VI/29/2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 lutego 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 lutego 2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:00:24.
Uchwała Nr VI/30/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 lutego 2019 r. w sprawie: wysokości diet dla
sołtysów Gminy Chotcza

Uchwała Nr VI/30/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:06:20 | Data modyfikacji: 2019-03-06 10:37:30.
Uchwała Nr VI/31/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 lutego 2019 r. w sprawie funduszu sołeckiego
na 2020 rok

Uchwała Nr VI/31/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:09:29 | Data modyfikacji: 2019-03-06 10:37:46.
Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Chotcza w 2019r"

Uchwała Nr VI/32/19

Załącznik do Uchwały Nr VI/32/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 lutego 2019r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:17:58 | Data modyfikacji: 2019-03-06 10:39:29.
Uchwała Nr VI/33/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 lutego 2019 r. w sprawie przekazania projektu
regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Chotcza do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr VI/33/19

Załącznik do Uchwały Nr VI/33/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 lutego 2019r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:23:04 | Data modyfikacji: 2019-03-06 10:39:54.

Zobacz:
 Sesja 4 .  Sesja 5.  .  Sesja 6. .  Sesja 7. .  Sesja 8. .  Sesja 9 .  Sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 . 
Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:23:04
Data modyfikacji: 2019-03-06 10:39:54
Opublikowane przez: Edyta Gajek