Uchwała nr VII/34/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
29 marca 2019 r w sprawie: wprowadzenia zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2019 nr
III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Uchwała nr VII/34/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 29 marca 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VII/34/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 29 marca 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VII/34/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 29 marca 2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr VII/34/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 29 marca 2019r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:29:29.
Uchwała nr VII/35/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie
wynagrodzenia nauczycieli

Uchwała nr VII/35/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 29 marca 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:36:52.
Uchwała Nr VII/36/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia
podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023.

Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 29 marca 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:41:32.
Uchwała Nr VII/37/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem osłonowym "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Uchwała nr VII/37/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 29 marca 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:47:36.

Zobacz:
 Sesja 4 .  Sesja 5.  .  Sesja 6. .  Sesja 7. .  Sesja 8. .  Sesja 9 .  Sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 . 
Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:47:36
Opublikowane przez: Edyta Gajek