Uchwała nr IX/38/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 kwietnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2019 nr
III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Uchwała nr IX/38/19

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/38/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 kwietnia 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/38/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 kwietnia 2019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/38/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 kwietnia 2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 09:20:59.
Uchwała nr IX/39/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Chotcza oraz oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i określenia granic odwodów
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1
września 2019 roku

Uchwała nr IX/39/19

Załącznik do uchwały nr IX/39/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 09:39:08.
 Uchwała nr IX/40/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Chotcza oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 09:49:01.
 Uchwała Nr IX/41/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej odwołania się od negatywnego stanowiska Rady Gminy w Chotczy do projektu uchwały z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 1400 w miejscowości Białobrzegi Gmina Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 10:47:29.
Uchwała NR IX/42/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania projektu
regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Chotcza do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr IX/42/2019

Załącznik nr 1 do Uchwały NR IX/42/2019 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 10:58:07.
Uchwała Nr IX/43/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chotcza
na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025"

Uchwała Nr IX/43/19

Załącznik do Uchwały Nr IX/43/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-08 11:16:39.

Zobacz:
 Sesja 4 .  Sesja 5.  .  Sesja 6. .  Sesja 7. .  Sesja 8. .  Sesja 9 .  Sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 . 
Data wprowadzenia: 2019-05-08 11:16:39
Opublikowane przez: Edyta Gajek