Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych z monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Chotczy

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-06-03 11:56:51.
 Klauzula informacyjna - ewidencja ludności

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-07-09 10:22:21.
 Klauzula informacyjna - zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:52:29.
 Klauzula informacyjna - należności za pobraną wodę

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:48:30.
 Klauzula informacyjna - działalność gospodarcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:31:17.
 Klauzula informacyjna - udostępnienie informacji publicznej

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-21 12:19:25.
 Klauzula informacyjna - wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-21 12:07:36.
 Klauzula informacyjna - wydanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych oraz rzeczowych na rzecz obrony

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:41:39.
 Klauzula informacyjna - ustalenie warunków zabudowy

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:36:25.
 Klauzula informacyjna - prowadzenie rejestracji przedpoborowych oraz wysłanie wezwań do kwalifikacji wojskowej

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:32:19.
 Klauzula informacyjna - wydanie decyzji na prowadzenie robót i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z drogami w pasie drogowym

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:17:24.
 Klauzula informacyjna - nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:11:11.
 Klauzula informacyjna - nadawanie przydziałów do formacji

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-21 11:05:29.
 Klauzula informacyjna - postępowanie w sprawie ustalenia podatku rolnego

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 13:27:47.
 Klauzula informacyjna - postępowanie w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 13:17:19.
 Klauzula informacyjna - postępowanie podatkowe w sprawie udzielenia ulgi

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 13:08:25.
 Klauzula informacyjna - postępowanie w sprawie określenia oraz ustalenia podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 13:05:05.
 Klauzula informacyjna - wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:52:09.
 Klauzula informacyjna - wycinka drzew na działce rolnej

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:49:01.
 Klauzula informacyjna - rozgraniczenie i podziały nieruchomości

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:36:55.
 Klauzula informacyjna - odpady komunalne

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:33:47.
 Klauzula informacyjna - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego fakt niezalegania bądź stwierdzającego stan zaległości

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:04:32.
 Klauzula informacyjna - postępowanie w sprawie ustalnia podatku leśnego

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 11:57:25.
 Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 11:40:23.
 Klauzula informacyjna - decyzje środowiskowe

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 11:32:47.
 Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-05-20 11:30:37.
Data wprowadzenia: 2019-05-20 11:30:37
Opublikowane przez: Edyta Gajek