Uchwała Nr X/51/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019r w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:05:16.
Uchała NR X/50/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31
maja 2019 r. w sprawie przekazania projektu
regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Chotcza do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr X/50/19

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/50/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019 r.

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:41:15.
Uchwała nr X/49/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31
maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2019 nr
III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Uchwała nr X/49/19

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/49/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/49/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/49/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:34:51.
 Uchwała Nr X/48/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:29:55.
 Uchwała Nr X/47/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:27:01.
 Uchwała Nr X/46/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego w SPZOZ Chotcza za 2018 rok

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:18:36.
 Uchwała Nr X/45/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:12:28.
 Uchwała Nr X/44/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 maja 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:04:46.

Zobacz:
 Sesja 4 .  Sesja 5.  .  Sesja 6. .  Sesja 7. .  Sesja 8. .  Sesja 9 .  Sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 . 
Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:04:46
Opublikowane przez: Edyta Gajek