Uchwała Nr XVI/80/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30
grudnia 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2020-2030

Uchwała Nr XVI/80/19

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/80/19 z dnia 2019.12.30

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chotcza na lata 2020-2023

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 13:50:07.
Uchwała Budżetowa Gminy Chotcza na rok 2020 Nr
XVI/81/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Chotcza na rok 2020 Nr XVI/81/19 z dnia 30 grudnia 2019

Plan Dochodów Budżetu na 2020 rok - Tabela Nr 1

Plan Wydatków Budżetu na 2020 rok - Tabela Nr 2

Plan Wydatków Majątkowych Realizowanych w roku 2020 - Tabela Nr 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/81/19

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 13:57:07.
Uchwała Nr XVI/82/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2019 nr
III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr XVI/82/19

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/82/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVI/82/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 14:17:01.
Uchwała Nr XVI/83/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy w Chotczy na rok 2020

Uchwała Nr XVI/83/19

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/83/19 z dnia 2019-12-30

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 14:29:06.
Uchwała Nr XVI/84/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Chotcza na lata 2020-2024

Uchwała Nr XVI/84/19

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/84/19 z dnia 30 grudnia 2019

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 14:33:52.
Uchwała Nr XVI/85/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie zasad i trybu
umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Chotcza

Uchwała Nr XVI/85/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 grudnia 2019 r

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 14:55:02.
Uchwała Nr XVI/86/19 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych za
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną oraz Gminę

Uchwała Nr XVI/86/19

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-01-03 15:01:07 | Data modyfikacji: 2020-01-03 15:09:45.

Zobacz:
 Sesja 4 .  Sesja 5.  .  Sesja 6. .  Sesja 7. .  Sesja 8. .  Sesja 9 .  Sesja 10 .  Sesja 11 .  Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 . 
Data wprowadzenia: 2020-01-03 15:01:07
Data modyfikacji: 2020-01-03 15:09:45
Opublikowane przez: Edyta Gajek