Uchwała Nr XXIV/122/2020 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXIV/122/2020

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-12 09:06:40 | Data modyfikacji: 2021-01-12 09:17:44.
Uchwała Nr XXIV/121/2020 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Chotcza na lata 2021-2026

Uchwała Nr XXIV/121/2020

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-12 08:55:23 | Data modyfikacji: 2021-01-12 09:18:42.
Uchwała Budżetowa Gminy Chotcza na rok 2021 Nr
XXIV/120/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Uchwała Budżetowa

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-12 08:46:59.
Uchwała Nr XXIV/119/2020 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXIV/119/2020

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-12 08:32:46 | Data modyfikacji: 2021-01-12 09:19:34.
Uchwała Nr XXIV/118/2020 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2020

Uchwała Nr XXIV/118/2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/118/2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/118/2020

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-01-12 08:27:24 | Data modyfikacji: 2021-01-12 09:20:24.
Uchwała Nr XXIII/117/20 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia
planu pracy Rady Gminy w Chotczy na 2021 rok

Uchwała Nr XXIII/117/2020

Załącznik do Uchwały XXIII/117/2020

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-21 15:26:12.
Uchwała Nr XXIII/116/20 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 14 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr XXIII/116/2020

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-21 15:13:08.
Uchwała Nr XXIII/115/20 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii
oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów
tytoniowych powiązanych w Gminie Chotcza na rok
2021

Uchwała Nr XXIII/115/2020

Załącznik do Uchwały

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-18 14:59:28 | Data modyfikacji: 2020-12-18 15:05:00.
Uchwała Nr XXIII/114/20 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie: zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2020

Uchwała Nr XXIII/114/2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/114/2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/114/2020

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-18 14:52:20.
Uchwała Nr XXII/113/20 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie: obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do
obliczenia podatku leśnego na 2021 rok

Uchwała Nr XXII/113/2020

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-11-16 15:59:34.
Uchwała Nr XXII/112/20 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie: obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

Uchwała Nr XXII/112/2020

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-11-16 15:55:29 | Data modyfikacji: 2020-11-16 16:01:58.
Uchwała Nr XXII/111/20 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie: przyjęcia
raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Chotcza za lata 2018-2019

Uchwała Nr XXII/111/2020

Załącznik do Uchwały Nr XXII/111/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-11-16 15:48:29.
Uchwała Nr XXII/110/20 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie: określenia
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty
oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

Uchwała Nr XXII/110/2020

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-11-16 15:42:06 | Data modyfikacji: 2020-11-16 15:45:43.
Uchwała Nr XXII/109/20 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie: zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2020

Uchwała Nr XXII/109/2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/109/20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/109/20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/109/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-11-16 15:36:06.
Uchwała NrXXII/108/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
6 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2020-2023

Uchwała Nr XXII/108/2020

Wieloletnia prognoza finansowa

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-11-16 15:30:18.
Uchwała Nr XXI/107/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 września 2020 roku w sparwie: ustalenia zasad
przekazania przydomowych oczyszczalni ścieków
użytkownikom

Uchwała Nr XXI/107/2020

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-10-05 14:24:29.
Uchwała Nr XXI/106/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
30 września 2020 roku w sparwie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2020

Uchwała Nr XXI/106/20

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/106/20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/106/20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/106/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-10-05 14:14:38.
Uchwała Nr XX/105/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
31 lipca 2020 roku Zmieniająca uchwałę Nr
III/89/2008 Rady Gminy w Chotczy z dnia 25
kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XX/105/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-08-05 11:20:22.
Uchwała Nr XX/104/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
31 lipca 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr XX/104/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-08-05 11:16:56.
Uchwała Nr XX/103/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
31 lipca 2020 roku w sprawie: uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Chotcza

Uchwała Nr XX/103/20

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-08-05 11:11:54 | Data modyfikacji: 2020-08-05 11:12:49.
Uchwała Nr XX/102/20 Rady Gminy Chotcza z dnia 31
lipca 2020 roku w sprawie: udzielenia pomocy
rzeczowej Powiatowi Lipskiemu

Uchwała Nr XX/102/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-08-05 11:09:56.
Uchwała Nr XX/101/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
31 lipca 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad
przekazywania przydomowych oczyszczalni ścieków
użytkownikom

Uchwała Nr XX/101/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-08-05 11:08:16.
Uchwała Nr XX/100/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
31 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2020

Uchwała Nr XX/100/20

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/100/20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/100/20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/100/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-08-05 11:06:17.
Uchwała Nr XIX/99/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
26 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia
Wójtowi Gminy Chotcza absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XIX/99/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:35:50.
Uchwała Nr XIX/98/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
26 czerwca 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019
rok

Uchwała Nr XIX/98/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:31:40.
Uchwała Nr XIX/97/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
26 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania planu finasowego w SPZOZ
Chotcza za 2019 rok

Uchwała Nr XIX/97/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:26:46.
Uchwała Nr XIX/96/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
26 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia
Wójtowi i Gminy Chotcza wotum zaufania

Uchwała Nr XIX/96/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:18:21.
Uchwała Nr XIX/95/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
26 czerwca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody
na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Karolów, Gmina Chotcza oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 179 o pow.
0,10 ha do Gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XIX/95/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:05:52.
Uchwała Nr XIX/94/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
26 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budzetowej Gminy Chotcza na rok 2020

Uchwała Nr XIX/94/20

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/94/20 z dnia 26 czerwca 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/94/20 z dnia 26 czerwca 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/94/20 z dnia 26 czerwca 2020

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-07-06 09:39:43.
Uchwała Nr XIX/93/2020 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2020-2023

Uchwała Nr XIX/93/20

Wieloletnia prognoza finansowa

Objaśnienie do Uchwały Nr XIX/93/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-07-06 09:24:22.
Uchwała Nr XVIII/92/2020 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: zmiany do
Uchwały Nr XVII/90/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie
Gminy Chotcza w 2020 r."

Uchwała Nr XVIII/92/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:34:28 | Data modyfikacji: 2020-07-06 09:24:50.
Uchwała Nr XVIII/91/20 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2020

Uchwała Nr XVIII/91/20

Załącznik Nr 1 do Uchwały XVIII/91/20 z dnia 29 maja 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały XVIII/91/20 z dnia 29 maja 2020 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały XVIII/91/20 z dnia 29 maja 2020 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały XVIII/91/20 z dnia 29 maja 2020 roku

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:22:55.
Uchwała Nr XVII/90/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 lutego 2020 roku w sprawie: przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie
Gminy Chotcza w 2020 roku".

Uchwała Nr XVII/90/20

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVII/90/20 z dnia 28 lutego 2020 roku

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-03-04 10:42:09.
Uchwała Nr XVII/89/2020 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie: funduszu
sołeckiego na 2020 rok

Uchwała Nr XVII/89/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-03-04 10:39:16 | Data modyfikacji: 2020-03-04 14:13:37.
Uchwała Nr XVII/88/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 lutego 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Gminy Chotczy na rok 2020 rok

Uchwała Nr XVII/88/20

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVII/88/20 z dnia 28 lutego 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVII/88/20 z dnia 28 lutego 2020 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XVII/88/20 z dnia 28 lutego 2020 roku

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-03-04 10:26:08.
Uchwała Nr XVII/87/20 Rady Gminy w Chotczy z dnia
28 lutego 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023

Uchwała Nr XVII/87/20

Wieloletnia prognoza finansowa

Objaśnienie do Uchwały Nr XVII/87/20

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-03-04 10:10:48 | Data modyfikacji: 2020-03-04 10:36:36.
Data wprowadzenia: 2020-03-04 10:10:48
Data modyfikacji: 2020-03-04 10:36:36
Opublikowane przez: Edyta Gajek