Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności Urzędu Gminy Chotcza osobom ze
szczególnymi potrzebami na 2023 rok

Plan dostępności na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-12-21 14:33:38.
Plan działnia na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności Urzędu Gminy Chotcza osobom ze
szczególnymi potrzebami na 2022 rok
 Plan dostępności na 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-16 11:55:57.
Postępowanie skargowe

Postępowanie

Informacja o braku dostępności architektonicznej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-20 13:58:19.
 Dostosowany raport OSP Tymienica

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-26 10:49:44.
 Dostosowany raport OSP Białobrzegi

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-26 10:48:58.
 Dostosowany raport OSP Kijanka

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-26 10:48:07.
 Dostosowany raport OSP Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-26 10:46:44.
 Dostosowany raport GOPS Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-26 10:45:55.
 Dostosowany raport UG Chotcza

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-26 10:44:38.
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na lata 2020-2021

Plan działania

Deklaracja

Raoport o stanie dostępności

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2020-12-17 08:19:38.
Data wprowadzenia: 2020-12-17 08:19:38
Opublikowane przez: Edyta Gajek