Uchwała Nr XXXVI/175/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: określenia
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ustalenia stawki opłaty oraz
określenia stawki opłaty podwyższonej

Uchwała Nr XXXVI/175/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:31:28.
Uchwała Nr XXXVI/174/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie: pokrycia częsci
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z
dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVI/174/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:27:40.
Uchwała nr XXXVI/173/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie: ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chotcza

Uchwała Nr XXXVI/173/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:22:41.
Uchwała Nr XXXVI/172/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia
planu pracy Rady Gminy w Chotczy na 2022r.

Uchwała Nr XXXVI/172/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:17:13 | Data modyfikacji: 2022-01-05 14:17:42.
Uchwała Budżetowa Gminy Chotcza na rok 2022 Nr
XXXVI/171/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku

Uchwała Budżetowa

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-05 14:00:02 | Data modyfikacji: 2022-01-05 14:05:53.
Uchwała Nr XXXVI/170/21 Rady Gminy Chotcza z dnia
30 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXXVI/170/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-05 13:50:49.
Uchwała Nr XXXVI/169/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2021

Uchwała Nr XXXVI/169/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-05 13:46:21.
Uchwała Nr XXXVI/168/21 Rady Gminy Chotcza z dnia
30 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

Uchwała Nr XXXVI/168/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2022-01-05 13:40:35 | Data modyfikacji: 2022-01-05 13:57:02.
Uchwała Nr XXXV/167/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie: ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chotcza

Uchwała Nr XXXV/167/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:43:34.
Uchwała Nr XXXV/166/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2021

Uchwała Nr XXXV/166/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:37:31.
Uchwała Nr XXXV/165/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

Uchwał Nr XXXV/165/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:31:26.
Uchwała Nr XXXIV/164/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii
oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów
tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie
Chotcza na rok 2022

Uchwała Nr XXXIV/164/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-22 09:45:50.
Uchwała Nr XXXIV/163/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie: Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Chotczy na lata
2022-2024

Uchwała Nr XXXIV/163/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-22 09:34:43.
Uchwała Nr XXXIV/162/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 15 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia
Rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzacymi działalność pożytku
publicznego

Uchwała XXXIV/162/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-22 09:31:40.
Uchwała Nr XXXIV/161/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 15 listopada 2021r. w sprawie: obniżenia
kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży
drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku leśnego na 2022r.

Uchwała Nr XXXIV/161/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-22 09:27:03.
Uchwała Nr XXXIV/160/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 15 listopada 2021r. w sprawie: obniżenia
średniej ceny żyta przyjmowanej do obliczenia
podatku rolnego na 2022r.

Uchwał Nr XXXIV/160/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-22 09:24:19.
Uchwała Nr XXXIV/159/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 15 listopada 2021 w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2021

Uchwał Nr XXXIV/159/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-22 09:16:38 | Data modyfikacji: 2021-11-22 09:18:37.
Uchwała Nr XXXIII/158/21 Rady Gminy Chotcza z
dnia 29 października 2021 roku w sprawie:
przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego

Uchwała Nr XXXIII/158/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-04 13:54:01.
Uchwała Nr XXXIII/157/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 29 października 2021 w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Chotczy na rok 2021

Uchwała Nr XXXIII/157/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-04 13:32:56.
Uchwała Nr XXXIII/156/21 Rady Gminy Chotcza z
dnia 29 października 2021 roku w sprawie: zmiany
w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

Uchwała Nr XXXIII/156/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-11-04 13:21:32 | Data modyfikacji: 2021-11-04 13:22:17.
Uchwała Nr XXXII/155/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 września 2021 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Chotcza"

Uchwała Nr XXXII/155/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-12 14:12:35.
Uchwała Nr XXXII/154/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 września 2021 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2021

Uchwała Nr XXXII/154/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-10-12 14:02:36 | Data modyfikacji: 2021-10-12 14:10:08.
Uchwała Nr XXXI/153/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie: określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chotcza w
roku szkolnym 2021/2022

Uchwała Nr XXXI/153/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-03 08:36:46.
Uchwała Nr XXXI/152/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchmości
położonej w miejscowości Tymienica Stara, Gmina
Chotcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 894 o pow. 0,73 ha do Gminnego zasobu
nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/152/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-03 08:34:29.
Uchwała Nr XXXI/151/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego

Uchwała Nr XXXI/151/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-03 08:29:00.
Uchwała Nr XXXI/150/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 10 sierpnia 2021 w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2021

Uchwała Nr XXXI/150/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-03 08:23:40.
Uchwała Nr XXXI/149/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 10 sierpnia 2021 w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

Uchwała Nr XXXI/149/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-09-03 08:17:51.
Uchwała Nr XXX/148/21 Rady Gminy w Chotczy z dnia
19 lipca 2021 w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2021

Uchwała Nr XXX/148/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-07-21 13:28:51.
Uchwała Nr XIX/147/21 Rady Gminy w Chotczy z dnia
18 czerwca 2021 roku w sprawie: określenia metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz
określenia stawki opłaty podwyższonej

Uchwała Nr XXIX/147/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-23 11:28:20.
Uchwała Nr XXIX/146/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie: zmian
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2021

Uchwała Nr XXIX/146/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-23 11:20:39 | Data modyfikacji: 2021-07-02 10:39:14.
Uchwała Nr XXIX/145/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia
Wójtowi Gminy Chotcza absolutorium z tytułu
wykonywania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXIX/145/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-23 10:57:35.
Uchwała Nr XXIX/144/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020
rok

Uchwała Nr XXIX/144/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-23 10:54:20.
Uchwała Nr XXIX/143/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania planu finansowego w SPZOZ
Chotcza za 2020 rok

Uchwała Nr XXIX/143/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-23 10:46:57.
Uchwała Nr XXIX/142/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia
Wójtowi Gminy Chotcza wotum zaufania

Uchwała Nr XXIX/142/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-06-23 10:41:07 | Data modyfikacji: 2021-06-23 10:47:34.
Uchwała Nr XXVIII/141/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 kwietnia 2021 roku w sparwie: uchwalenia
"Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Chotcza na lata
2021-2025

Uchwała Nr XXVIII/141/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-06 09:36:32.
Uchwała Nr XXVIII/140/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu

Uchwała Nr XXVIII/140/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-06 09:30:58 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:39:31.
Uchwała Nr XXVIII/139/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2021

Uchwała Nr XXVIII/139/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-06 09:27:04.
Uchwała Nr XXVIII/138/21 Rady Gminy w Chotczy w
sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXVIII/138/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-05-06 09:19:52.
Uchwała Nr XXVII/137/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: organizacji
publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy
Chotcza

Uchwała Nr XXVII/137/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:01:19.
Uchwała Nr XXVII/136/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia
Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy
Chotcza

Uchwała Nr XXVII/136/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-04-02 10:58:39.
Uchwała Nr XXVII/135/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych za
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną oraz Gminę

Uchwała Nr XXVII/135/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-04-02 10:54:05.
Uchwała Nr XXVII/134/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu

Uchwała Nr XXVII/134/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-04-02 10:49:09.
Uchwała Nr XXVII/133/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2021

Uchwała Nr XXVII/133/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-04-02 10:45:20.
Uchwała Nr XXVI/132/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 26 lutego 2021r. w sprawie: rozpatrzenia
petycji dotyczącej zakazu budowy ferm
przemysłowych na terenie gminy Chotcza

Uchwała Nr XXVI/132/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:13:27.
Uchwała Nr XXVI/131/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 26 lutego 2021r. w sprawie: rozpatrzenia
Petycji - Listu otwartego - Alarm! STOP
zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej szczepionce

Uchwała Nr XXVI/131/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:09:41.
Uchwała Nr XXVI/130/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 26 lutego 2021r. w sprawie: rozpatrzenia
petycji dotyczącej masowych szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2

Uchwała Nr XXVI/130/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:05:33.
Uchwała Nr XXVI/129/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: określenia
regulaminu, trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXVI/129/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:01:43.
Uchwała Nr XXVI/128/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 26 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia:
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Chotcza w 2021r."

Uchwała Nr XXVI/128/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:56:29.
Uchwała Nr XXVI/127/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 26 lutego 2021r. w sprawie funduszu
sołeckiego na 2022 rok

Uchwała Nr XXVI/127/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:52:21.
Uchwała Nr XXVI/126/21 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 26 lutego 2021 w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2021

Uchwała Nr XXVI/126/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 13:48:49.
Uchwała Nr XXV/125/21 Rady Gminy w Chotcza z dnia
29 stycznia 2021 roku w sprawie: udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Lipskiemu

Uchwała Nr XXV/125/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-02-04 13:37:38 | Data modyfikacji: 2021-02-04 13:41:09.
Uchwała Nr XXV/124/Rady Gminy w Chotczy z dnia 29
stycznia 2021 roku w sprawie: zmian Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2021

Uchwała Nr XXV/124/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-02-04 13:30:05.
Uchwała Nr XXV/123/21 Rady Gminy w Chotczy z dnia
29 stycznia 2021 roku w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2024

Uchwała Nr XXV/123/21

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2021-02-04 13:19:39.
Data wprowadzenia: 2021-02-04 13:19:39
Opublikowane przez: Edyta Gajek