Uchwała Nr LII/239/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Chotcza w 2023 roku"

Uchwała Nr LII/239/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:43:47.
Uchwała Nr LII/238/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
20 lutego 2023 roku w sprawie funduszu sołeckiego
na 2024 rok

Uchwała Nr LII/238/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:38:23.
Uchwała Nr LII/237/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku w sprawie: określenia stawki
za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do
zwrotu rodzicom i opiekunom prawnym kosztów
dowozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych do
placówek oświatowych

Uchwała Nr LII/237/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:31:14.
Uchwała Nr LII/236/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku w sprawie: przystąpienia
Gminy Chotcza do realizacji Programu Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka
wytchnieniowa" - edycja 2023 ze środków Funduszu
Solidarnościowego

Uchwała Nr LII/236/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:26:05.
Uchwała Nr LII/235/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr
VII/37/19 Rady Gminy w Chotczy

Uchwała Nr LII/235/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:20:03.
Uchwała Nr LII/234/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr
VII/36/19 Rady Gminy w Chotczy

Uchwała Nr LII/234/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:16:42 | Data modyfikacji: 2023-02-22 11:22:57.
Uchwała Nr LII/233/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2023

Uchwała Nr LII/233/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:08:08.
Uchwała Nr LII/232/23 Rady Gminy w Chotczy z dnia
10 lutego 2023 roku w sprawie: dopuszczenia
zapłaty podatków, opłat lokalnych i
nieopodatkowanych należności budżetowych o
charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody
budżetu Gminy Chotcza za pomocą innego
instrumentu płatniczego

Uchwała Nr LII/232/23

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 10:47:26.
Data wprowadzenia: 2023-02-22 10:47:26
Opublikowane przez: Edyta Gajek