Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Chotcza

Specyfikacja warunków zamówienia

Wizualizacja oraz paramertry opraw oświetlenia ulicznego

Załącznik Nr 3 do SWZ

Załącznik Nr 4 do SWZ

Załącznik Nr 5 do SWZ

Załącznik Nr 6 do SWZ

Załącznik Nr 7 do SWZ

Załącznik Nr 8 do SWZ

Załącznik Nr 9 do SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-08-07 15:16:49.
Dowóz i odwóz uczniów publicznej szkoły
podstawowej w Chotczy i szkoły podstawowej w
Tymienicy w latach szkolnych 2023/2024, 2024/2025,
2025/2026

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki do zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-07-27 10:34:48.
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego
o sztucznej nawierzchni w Tymienicy Starej gm.
Chotcza

Ogłoszenie o zamówieniu

Charakterystyka obiektu

Specyfikacja warunków zamówienia

Wizualizacja

Przedmiar

Załączniki do zamówienia

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści SWZ - II

Wyjaśnienia treści SWZ - III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - 3 Nawierzchnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - 6

Przedmiar robót

Wyjaśnienia do treści SWZ- V 07.06.2023

Ogłoszenie o zmianie 07.06.2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-05-24 11:36:40.
Poprawa efektywności energetycznej oraz
podniesienie standardów edukacyjnych budynków
Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekty budowlane

Specyfikacja warunków zamówienia

Wizualizacja

Załącznik nr 1 Specyfikacje techniczne

Załącznik nr 2 Przedmiary

Załącznik Nr 3 do SWZ

Załącznik Nr 4 do SWZ

Załącznik Nr 5 do SWZ

Załącznik Nr 6 do SWZ

Załącznik Nr 7 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 8 do SWZ

Załącznik Nr 9 do SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-03-14 12:02:00.
Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego
pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla
OSP Tymienica

Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ projekt_umowy

Załącznik nr 5 do SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzysniejszej

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-03-09 11:06:59.
Ograniczenie strat wody poprzez wdrożenie systemu
monitoringu sieci wodociągowej i radiowego
odczytu wodomierzy

Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-02-22 10:34:17.
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chotcza

Koszty i przedmiary

Specyfikacja

Ogłoszenie

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Specyfikacja warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści SWZ

Mapy poglądowe

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-01-19 10:48:18.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Niemieryczów o dł. 995 mb

Kosztorys

Kosztorys i przedmiar

Ogłoszenie

Przedmiar

Specyfikacja

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Wyjaśnienie treści SWZ

Mapa poglądowa

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2023-01-19 10:47:56 | Data modyfikacji: 2023-01-19 10:48:53.
Data wprowadzenia: 2023-01-19 10:47:56
Data modyfikacji: 2023-01-19 10:48:53
Opublikowane przez: Edyta Gajek