Uchwała Nr LXVIII/299/2024 z dnia 25 marca 2024
roku w sprawie przystąpienia Gminy Chotcza do
realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" -
edycja 2024 ze środków Funduszu
Solidarnościowego

Uchwała Nr LXVIII/299/2024

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-03-29 11:11:13.
Uchwała Nr LXVIII/298/24 Rady Gminy Chotcza z
dnia 25 marca 2024 roku w sparwie udzielenia
dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Tymienicy

Uchwała Nr LXVIII/298/2024

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-03-29 11:03:15.
Uchwała Nr LXVIII/297/24 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 25 marca 2024 roku w sprawie: udzielenia
dotacji dla Parafii w Chotczy Dolnej

Uchwała Nr LXVIII/297/2024

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-03-29 10:57:12.
Uchwała Nr LXVIII/296/24 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 25 marca 2024 roku w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2024

Uchwała Nr LXVIII/296/2024

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-03-29 10:50:29.
Uchwała Nr LXVII/295/24 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: wyrażenia zgody
na odpłatne nbycie nieruchomości położonej w
miejscowości Jarentowskie Pole, Gmina Chotcza
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
1084/2 o pow. 0,0495 ha i włączenie jej do
Gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr LXVII/295/24

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-03-12 13:17:05.
Uchwała Nr LXVII/294/24 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Chotcza Dolna, Gmina
Chotcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 46 o pow. 0,05 ha i włączenie jej do
Gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr LXVII/294/24

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-03-12 09:05:32.
Uchwała Nr LXVII/293/24 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Chotcza w 2024 roku

Uchwała Nr LXVII/293/24

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-03-12 09:00:26.
Uchwała Nr LXVII/292/24 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie funduszu
sołeckiego na 2025 rok

Uchwała Nr LXVII/292/24

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-03-12 08:46:58.
Uchwała Nr LXVII/291/24 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2024

Uchwała Nr LXVII/291/24

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-03-12 08:42:19.
Uchwała Nr LXVII/290/24 Rady Gminy Chotcza z dnia
26 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozy Gminy na lata 2024-2027

Uchwała Nr LXVII/290/24

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-03-12 08:37:51.
Uchwała Nr LXVI/289/24 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy
Domowej na lata 2024 - 2030

Uchwała Nr LXVI/289/24

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-02-05 12:15:10.
Uchwała Nr LXVI/288/24 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości w 2024 r. na terenie
Gminy Chotcza

Uchwała Nr LXVI/288/24

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-02-05 12:06:57.
Uchwała Nr LXVI/287/24 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Chotcza, którzy
uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach
ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

Uchwała Nr LXVI/287/24

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-02-05 12:03:08.
Uchwała Nr LXVI/286/24 Rady Gminy w Chotczy z
dnia 30 stycznia 2024 w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2024

Uchwała Nr LXVI/286/24

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:57:54.
Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:57:54
Opublikowane przez: Edyta Gajek