Uchwała II/35/2003 ws. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-01-16 14:40:21 | Data modyfikacji: 2004-01-16 14:41:13.
 Uchwała II/36/2003 ws. uchwalenia Statutu Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2003-08-08 12:40:19 | Data modyfikacji: 2003-08-08 12:46:49.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały II/36/2003 - STATUT GMINY CHOTCZA

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2003-08-08 12:40:38 | Data modyfikacji: 2003-08-08 12:44:03.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały II/36/2003 - REGULAMIN RADY GMINY CHOTCZA

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2003-08-08 12:40:44 | Data modyfikacji: 2003-08-08 12:43:40.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2003-08-08 12:40:44
Data modyfikacji: 2003-08-08 12:43:40
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej