Tomasz Fijoł
Sekretarz Gminy
Telefon: (48) 375-10-32 w.12

Email: sekretarz@chotcza.pl

 

 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2003-03-26 12:20:00 | Data modyfikacji: 2020-11-09 10:53:24.

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy:

 1. wykonuje w imieniu Wójta funkcje kierownika administracyjnego Urzędu Gminy
  • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby
  • sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie
  • nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych
  • prowadzi kontrolę wewnętrzną  Urzędu
  • dba o podnoszenie  kwalifikacji pracowników
  • dba o wygląd budynku Urzędu i otoczenia
  • wykonuje obowiązki w sprawach udzielonego pełnomocnictwa Wójta
 2. współpracuje z Radą Gminy i nadzoruje pracę pracownika ds. obsługi rady
 3. prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz książkę kontroli
 4. współpracuje z sąsiednimi gminami
 5. nadzoruje pracę jednostek oświatowych oraz biblioteki
 6. jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, do Sejmu i Senatu, Prezydenckich oraz referendum
 7. dba o prowadzenie archiwum zakładowego
 8. deleguje pracowników Urzędu
 

Opublikowane przez: Edyta Gajek | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:40:05 | Data modyfikacji: 2020-11-17 15:13:56.
Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:40:05
Data modyfikacji: 2020-11-17 15:13:56
Opublikowane przez: Edyta Gajek