Uchwała X/67/2003 ws. przyjęcia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-01-16 14:52:20 | Data modyfikacji: 2004-01-16 14:58:31.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2004-01-16 14:52:20
Data modyfikacji: 2004-01-16 14:58:31
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej