Uchwała IX/58/2003 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-01-16 14:50:33 | Data modyfikacji: 2004-01-16 14:53:05.
 Uchwała IX/59/2003 ws. ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-01-16 14:50:53 | Data modyfikacji: 2004-01-16 14:53:42.
 Uchwała IX/60/2003 ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2004 do celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-01-16 14:51:15 | Data modyfikacji: 2004-01-16 14:54:13.
 Uchwała IX/62/2003 ws. organizacji usług opiekuńczych nad chorym w domu w gminie Chotcza, zasad odpłatności i zwolnień

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-01-16 14:51:33 | Data modyfikacji: 2004-01-16 14:54:55.
 Uchwała IX/63/2003 ws. zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-01-16 14:51:47 | Data modyfikacji: 2004-01-16 14:55:22.
 Uchwała IX/64/2003 ws. ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-01-16 14:52:03 | Data modyfikacji: 2004-01-16 14:55:55.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2004-01-16 14:52:03
Data modyfikacji: 2004-01-16 14:55:55
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej