Uchwała I/69/2004 ws. uchwalenia planu budżetu na rok 2004

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-03-05 12:45:57 | Data modyfikacji: 2004-03-05 12:58:45.
 Załącznik 1 do Uchwały I/69/2004 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-03-05 12:56:44 | Data modyfikacji: 2004-03-05 12:59:18.
 Załącznik 2 do Uchwały I/69/2004 - Prognoza kwoty długu na lata 2004-2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-03-05 12:57:03 | Data modyfikacji: 2004-03-05 12:59:49.
 Załącznik 3 do Uchwały I/69/2004 - PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-03-05 12:57:26 | Data modyfikacji: 2004-03-05 13:02:23.
 Załącznik 4 do Uchwały I/69/2004 - PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-03-05 12:57:41 | Data modyfikacji: 2004-03-05 13:07:54.
 Załącznik 5 do Uchwały I/69/2004 - PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-03-05 12:58:01 | Data modyfikacji: 2004-03-05 13:09:13.
 Uchwała I/70/2004 ws. uchwalenia Programu Ochrony Wód Gruntowych Przed Zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-07-23 12:23:48 | Data modyfikacji: 2004-07-23 12:24:48.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 . 
Data wprowadzenia: 2004-07-23 12:23:48
Data modyfikacji: 2004-07-23 12:24:48
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej