Uchwała II/71/2004 ws. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-07-23 12:38:15 | Data modyfikacji: 2004-07-23 12:43:54.
 Uchwała II/73/2004 ws. wykupu działki nr 439/1 o pow. 0,30 ha położonej we wsi Chotcza Górna na potrzeby gminy

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-07-23 12:38:39 | Data modyfikacji: 2004-07-23 12:44:51.
 Uchwała II/74/2004 ws. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-07-23 12:38:52 | Data modyfikacji: 2004-07-23 12:45:17.
 Uchwała II/75/2004 ws. dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Chotcza

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2004-07-23 12:39:52 | Data modyfikacji: 2004-07-23 12:46:29.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 . 
Data wprowadzenia: 2004-07-23 12:39:52
Data modyfikacji: 2004-07-23 12:46:29
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej