Uchwała Nr VII/86/2004 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2005 do celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2006-01-12 09:09:41.
 Uchwała Nr VII/87/2004 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2006-01-12 09:14:30 | Data modyfikacji: 2006-01-12 09:46:03.
 Uchwała Nr VII/88/2004 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2006-01-12 09:19:39 | Data modyfikacji: 2006-01-12 10:14:15.
 Uchwała Nr VII /89/2004 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2006-01-12 09:11:46.
 Uchwała Nr VII/90/2004 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2006-01-12 09:21:32 | Data modyfikacji: 2006-01-12 09:46:38.
 Uchwała Nr VII/92/2004 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2006-01-12 09:12:54.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/92/2004 Rady Gminy w Chotczy

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2006-01-12 09:45:28 | Data modyfikacji: 2006-01-12 10:06:19.
 Uchwała Nr VII/93/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2006-01-12 09:43:43 | Data modyfikacji: 2006-01-12 10:11:53.
 Uchwała Nr VII/96/2004 w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2006-01-12 09:23:54.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 . 
Data wprowadzenia: 2006-01-12 09:23:54
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej