Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2024-02-20 13:25:06
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dowóz młodzieży niepełnosprawnej na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku
2024-01-24 08:32:45
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy
2024-01-24 08:30:27
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2024-01-23 09:48:35
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-12-06 10:09:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
2023-12-04 13:36:50
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-11-23 14:11:13
  ...więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu ,, Rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
2023-11-03 12:20:22
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-10-20 09:15:24
  ...więcej

Zarządzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Chotcza z dnia 9 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu
2023-10-10 07:54:28
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-09-26 09:38:01
  ...więcej

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2023-09-25 08:45:04
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-08-24 12:55:18
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-07-26 11:56:26
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-06-21 14:28:31
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-05-25 13:13:42
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chotczy
2023-05-16 09:51:10
  ...więcej

Informacja o sprzedaży końcowej węgla
2023-05-04 13:34:09
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Chotczy
2023-04-24 11:34:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 roku
2023-03-27 14:03:59
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 220
następne