W dniu 27 stycznia 2022r. o godz. 800 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy
2022-01-21 09:00:18
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dowóz młodzieży niepełnosprawnej na Warszataty Terapii Zajęciowej w Lipsku
2022-01-12 12:54:22
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy
2022-01-12 12:48:38
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy
2021-12-27 08:48:25
  W dniu 30 grudnia 2021r. o godzinie 800 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy.   ...więcej

Odpowiedź Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryk Kowalczyk w sprawie protokołów szacowania szkód
2021-12-21 10:14:43
  ...więcej

Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwziecia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w obrębie Gustawów"
2021-12-06 14:25:04
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w obręcie Gustawów"
2021-12-06 14:21:08
  ...więcej

Pismo skierowane do Pana Henryk Kowalczyk Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2021-12-01 12:37:22
  ...więcej

Informacja o posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy
2021-11-29 13:20:08
           W dniu 30 listopada 2021r. o godz. 800 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy.   ...więcej

Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku o zmianie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lipsko i za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w części gminy Chotcza dla miejscowości: Białobrzegi, Baranów, Jarentowskie Pole oraz Kolonia Wola Solecka
2021-11-12 09:19:29
  ...więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy
2021-11-12 08:21:20
W dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy  ...więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji
2021-11-05 14:30:49
  ...więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy
2021-10-22 13:59:44
W dniu 29 października 2021 r. o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy.  ...więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy
2021-09-20 13:52:03
W dniu 27 września 2021 r. o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy.  ...więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy
2021-08-09 13:12:02
W dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy.  ...więcej

Decyzja dotycząca zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Chotcza
2021-06-14 15:16:36
  ...więcej

Ogłoszenie wyników konkursu pod nazwą "Rodzinny Piknik Ekologiczny"
2021-06-14 14:51:15
  ...więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy
2021-06-11 11:23:34
W dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy odbędzie się posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy w Chotczy.  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofertna realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,Rodzinny piknik ekologiczny"
2021-05-20 13:16:01
  ...więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chotczy
2021-05-19 11:17:36
W dniu 24 maja 2021 r. o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chotczy.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 172
następne