Uchwała nr I/70/2008 ws. zmian w budżecie na 2008 r.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:15:50.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/70/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:16:56.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr I/70/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:17:07.
 Załącznik nr 3 do Uchwały nr I/70/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:17:19.
 Załącznik nr 4 do Uchwały nr I/70/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:17:30.
 Uchwała nr I/71/2008 ws. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:22:19.
 Uchwała nr I/72/2008 ws. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Chotcza a Powiatem Lipskim w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Chotcza Powiatowi Lipskiemu.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:24:13.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/72/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:24:46.
 Uchwała nr I/73/2008 ws. zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i utrzymania inwestycji pod nazwą "Przebudowa kładki na rzece Zwoleniance w miejscowości Andrzejów - Kijanka"

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:27:02.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/73/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:28:11.
 Uchwała nr I/74/2008 ws. zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie współfinansowania przez Miasto i Gminę Lipsko i Gminę Chotcza inwestycji pod nazwą "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej przez wieś Białobrzegi

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:31:14.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/74/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:32:00.
 Uchwała nr I/75/2008 ws. przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:34:15.
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/75/2008

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:35:43.
 Uchwała nr I/76/2008 ws. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Chotcza działających w zakresie oświaty.

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej | Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:38:37.

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2008-04-07 15:38:37
Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Barbary Wronikowskiej